VGCt vereniging

Welkom op de website van de VGCt, de wetenschappelijke vak- en beroepsvereniging voor gedragstherapeuten en cognitief therapeuten in Nederland. In dit deel van de website vindt u informatie over de vereniging, het lidmaatschap, de opleiding en de ledenservice, maar u kunt ook een therapeut zoeken.

Over de VGCt
Wilt u weten waar de VGCt voor staat en hoe de vereniging is georganiseerd? Klik dan door naar de pagina’s Wie zijn wij, Organisatie en Missie.

Wie is wie?
Wilt u weten wie er in het bestuur of een commissie zitting hebben of bij het bureau werkzaam zijn? Kijk dan in de rubriek Wie is wie?

Reglementen
Op deze pagina vindt u de Statuten en alle verenigingsreglementen.

Beroepscode
Voor informatie over de beroepscode, klik hier.

Beleid
In het document Propellermodel wordt weergegeven hoe de organisatiestructuur van de VGCt is opgezet.
In de actieplannen van de afgelopen jaren zijn doelen en richting beschreven welke het bestuur heeft uitgezet. Uitgebreide informatie vindt u in de jaarverslagen. In de notulen van de algemene ledenvergaderingen kunt u lezen welke (belangrijke) besluiten de afgelopen jaren genomen zijn.

Privacy
De VGCt gebruikt gegevens van leden uitsluitend voor de doelstelling van de vereniging. Adresgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. Alle correspondentie aan leden verloopt via het verenigingsbureau.